Affärsidé

Sibbhultsverken arbetar efter de högst ställda produktivitets- och kvalitetskraven inom den tunga fordonsindustrin globalt. Vår kundfokus tar sikte på rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.
Medarbetarnas kompetens och en effektiv maskinpark är två grundbultar för att leva upp till kundernas förväntningar.
Förutsättningen är kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av ledningssystem, processer och produkter.