Aluminium

Kvalitetsuppföljning på flera plan

Operatörernas uppföljning, kvalitetsuppföljning enligt mätschema i mätmaskinerna och ett nära samarbete med ämnesleverantörerna är tre nyckelfaktorer för en framgångsrik produktion. Ämneskvaliteten är mycket viktig för att leva upp till kundens förväntningar på aluminiumbearbetningen. Den systematiska uppföljningen av kvaliteten visar också att Sibbhultsverken fungerar som ett effektivt kvalitetsfilter genom att reklamationerna från kunder alltid understiger avvikelser som upptäcks i den egna kontrollen. Det är ett viktigt inslag på en konkurrensutsatt marknad.  

Affärsområdeschef:
Johan Pleijel
Aluminiumbearbetning
044 - 780 15 14
072 - 371 15 14