Aluminium

Kvalitetsuppföljning på flera plan

Operatörernas uppföljning, kvalitetsuppföljning enligt mätschema i mätmaskinerna och ett nära samarbete med ämnesleverantörerna är tre nyckelfaktorer för en framgångsrik produktion. Ämneskvaliteten är mycket viktig för att leva upp till kundens förväntningar på aluminiumbearbetningen. Den systematiska uppföljningen av kvaliteten visar också att Sibbhultsverken fungerar som ett effektivt kvalitetsfilter genom att reklamationerna från kunder alltid understiger avvikelser som upptäcks i den egna kontrollen. Det är ett viktigt inslag på en konkurrensutsatt marknad.  

Affärsområdeschef:
Anders Olsson
Aluminiumbearbetning
044 - 780 15 21
070 - 882 15 21