Axelbearbetning

Produktion för konkurrerande företag.

Produktionen av planethjulshållare till två globala lastbilstillverkare är bra exempel på vårt arbetssätt: Konkurrerande företag disponerar varsin line och bearbetas på skilda sätt. Den gemensamma nämnaren är leverans av rätt produkt vid rätt tidpunkt. En av nycklarna till framgång är att ha kontroll på materialsammansättningen.
Rätt maskinpark och kunniga medarbetare är andra avgörande faktorer för kostnadseffektiv produktion med hög kvalitet.

Affärsområdeschef
Torgny Holmström
Axelbearbetning
044 - 780 15 96
072 - 155 15 96