Gjutjärn

Hög automatiseringsgrad

Gjutjärnsbearbetningen är uppdelad i celler. Grundfilosofin är att varje cell bemannas med en operatör per skift. Varje robot ska betjäna minst två maskiner och cellerna är uppbyggda med integrerad tvätt. Här produceras bla. växellådshus och svänghjulskåpor. Uppföljning av kvalitet, leverans och produktivitet är några av inslagen i det dagliga arbetet. Vi utmanar ständigt processerna. Ständiga förbättringar, stycktidsoptimeringar samt ordning och reda är naturliga inslag i produktionen. 

Affärsområdeschef:
Anders Olsson
Gjutjärnsbearbetning
044 - 780 15 21
070 - 882 15 21