Kontakt

Lars Dahl
VD
044-780 15 01
070-666 61 71

Ann-Marie Persson
Vice VD, Produktionsutveckling, HR
044-780 15 02
070-938 05 02

Milenko Krznaric
Marknadschef
044-780 15 04
070-540 15 04

Andreas Nilsson
Ekonomichef
044-780 15 10
073-850 15 10

Patricia Karlsson
Inköpschef
044-780 15 80
070-434 15 80

Jan Källström
Gjutjärnsbearbetning
044-780 15 25
076-633 15 25

Claes-Fredrik Cehlin
Axelbearbetning
044-780 15 50
070-960 15 50

Joakim Kristensson
Aluminiumbearbetning
044-780 15 64
070-645 15 64

Anders Göransson
Tech Center
044-780 15 15
076-881 15 15