Roger Nordblad
VD
044 - 780 15 47
072 - 155 15 47

Joakim Kristensson
Affärsområdeschef Stödfunktioner
044 - 780 15 64
070 - 645 15 64

Claes-Fredrik Cehlin
VD Tech Center
044 - 780 15 50
070 - 960 15 50


Lars Dahl
Koncernchef, Sibbhultsverken Group AB
044 - 780 15 01
070 - 666 61 71

Torgny Holmström
Centralväxelhus
Axelbearbetning
044 - 780 15 96
072 - 155 15 96

Milenko Krznaric
Marknadschef
044 - 780 15 04
070 - 540 15 04

Anders Göransson
Tech Center
044 - 780 15 15
076 - 881 15 15

Andreas Nilsson
Ekonomichef, Sibbhultsverken Group AB
044 - 780 15 10
073 - 850 15 10

Anders Olsson
Gjutjärn och aluminiumbearbetning
044 - 780 15 21
070 - 882 15 21