Kvalitet och Miljö

Sibbhultsverken skall arbeta efter de högsta kvalitetskraven i fordonsindustrin. Rätt kvalitet är grundförutsättningar för att uppfylla kundkrav.

Ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av ledningssystem, processer, produkter och förebyggande av föroreningar ger en ökad kundtillfredsställelse samt
en minskad miljöbelastning. Minskad miljöbelastning uppnås genom fokusering på utsläpp till luft, buller och transporter samt minskning av avfall och kemikalieanvändning. Samarbetet med leverantörer
är en viktig del i detta arbete.

Certifikat