Mitt i en av Sveriges hetaste industriregioner

Mitt i en av Sveriges hetaste industriregioner i norra Skåne hittar du oss.
Nära den europeiska marknaden och våra svenska kunder. Vi uppfattas som ett ledande och innovativt industriföretag - både av kunder, anställda och samarbetspartners.
Vi har korta ledtider, nära till besluten och stor hörsamhet för nya lösningar. Detta gör oss till en arbetsplats som hela tiden är i stor förändring. Som i sin tur formar nya lösningar för våra kunder, ökar vår egen effektivitet och lönsamhet, samt skapar en atmosfär som blir stimulerande för alla.

Sibbhultsverken är underleverantör till fordonsindustrin och sysselsätter idag ca 150 personer och omsätter drygt 60 MEUR. vilket gör Sibbhultsverken till en av områdets största arbetsgivare.

Vår moderna maskinpark och höga utnyttjandegrad ger oss möjligheter att ständigt investera i senaste teknik. Vi har en egen utvecklingsverkstad, där vi förfinar och utvecklar nya metoder. Vi genomför ständiga förbättringar i och med arvet av Scanias produktionssystem.