Segjärnsbearbetning

Resurssnål produktion

Segjärnsbearbetningen domineras av produktionen av centralväxelhus och lock. Snäva toleranser och kraven på en resurssnål produktion är starka inslag i arbetet med ständiga förbättringar. Robotstöd är självklart och nödvändigt för att leva upp till kraven på god arbetsmiljö.
Framgångskonceptet bygger på en integrerad värdekedja, kunniga och engagerade medarbetare samt väl utvecklade kund- och leverantörskontakter.

Affärsområdeschef:
Torgny Holmström
Centralväxelhus
044 - 780 15 96
072 - 155 15 96