Tech Center

Framtiden är redan här

Framtiden är redan idag en del av verkligheten i Sibbhult. Genom insatser i projekt för att utnyttja elektrifieringen också i tunga fordon, liksom på system för att ta vara på förnyelsebar energi, är Sibbhultsverken en viktig aktör för framtida lösningar. Det sker bland annat i samarbete med LEAX Group AB inom Swedish Powertrain Tech Center.
Dagens och morgondagens kunder kan dessutom redan nu tillgodogöra sig kompetensen inom verktygstillverkningen, fixturtillverkningen och utvecklingen av prototyper.

VD
Claes-Fredrik Cehlin
Tech Center
044 - 780 15 50
070 - 960 15 50